Agenda

dimanche 5 mars 2017
       
Catégorie:
5 mars
Buergbrennen
Um 18.00 Auer : Rendez-vous op der Place Grande-Duchesse Charlotte
Géint 18.15 Auer : Départ vum Fakezuch op de Site
Wann et däischter ass : Ufänke vun der Buerg
U.S.Rumelange - A.S. Jeunesse Esch
macommune.lu
Copie de PacteClimat.jpg
© Administration Communale de Rumelange